Τι ειναι το λεμφοιδημα

Αρχική Τι ειναι το λεμφοιδημα
 • Τι ειναι το λεμφοιδημα

  Τι είναι το λεμφοίδημα

  Λεμφοίδημα ονομαζεται η μη φυσιολογική συσσώρευση λεμφικού υγρού στους ιστούς που κυρίως επηρεάζει τα άκρα προκαλώντας διόγκωση (οίδημα), στη συνέχεια μετατρέπεται σε χρόνια φλεγμονή και στο τελικό στάδιο δημιουργειται σκλήρυνση (ίνωση).

  Το λεμφοίδημα παρουσιάζεται σταδιακά όταν το λεμφικό υγρό μιας περιοχής του σώματος δεν μπορεί να διοχετευτεί μέσω του λεμφικού συστήματος στην κυκλοφορία και λιμνάζει στο ίδιο σημείο προκαλώντας πρήξιμο (οίδημα).

  Το λεμφοίδημα διακρίνεται σε πρωτογενές και δευτερογενές.

  To πρωτογενές λεμφοίδημα : είναι αποτέλεσμα δυσπλασίας του λεμφικού συστήματος (δηλ. εκ γενετής με λίγα λεμφαγγεία).

  Το δευτερογενές λεμφοίδημα : εμφανίζεται λόγω διήθησης των λεμφαδένων από καρκίνο, τραυματισμό ή εκτομή αυτών. Κατά τις χειρουργικές επεμβάσεις κακοηθών νεοπλασιών του μαστού (μαστεκτομή) ή των γυναικολογικών (υστερεκτομή) είναι σχεδόν βέβαιη η αφαίρεση των λεμφαδένων. Προκαλώντας έτσι προβλήματα στην ομαλή κυκλοφορία της λέμφου. Το πρόβλημα επιδεινώνεται όταν ακολουθεί και ακτινοθεραπεία, προκαλώντας περαιτέρω βλάβη των λεμφαδένων (ίνωση).

   

  Τα στάδια του λεμφοιδήματος

  0 - ΣΤΑΔΙΟ : Είναι το αρχικό στάδιο ή στάδιο επώασης ενός λεμφοιδήματος. Είναι το στάδιο πριν την εμφάνιση ενός λεμφοιδήματος. Σ'αυτό το στάδιο βρίσκονται όλοι οι ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε λεμφαδενικό καθαρισμό και μαστεκτομή.

  Τα κλινικά στάδια

  I-ΣΤΑΔΙΟ : Είναι το αναστρέψιμο στάδιο. Εδώ έχουμε ένα πολύ μαλακό οίδημα πλούσιο σε λευκώματα. Ένα δακτυλικό αποτύπωμα υποχωρεί προσωρινά όταν το άκρο τοποθετηθεί σε ανάρροπη θέση. Δεν έχουμε καμία αλλαγή στον ιστό.

  II-ΣΤΑΔΙΟ : Αυθόρμητα, μη αναστρέψιμο στάδιο. Αν το οίδημα δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως οδηγεί σε σκλήρυνση του δέρματος της περιοχής. Ένα  δακτυλικό αποτύπωμα είναι δύσκολο ή αδύνατον να προκληθεί. Εδώ έχουμε μια δευτερογενή αλλαγή στον ιστό.

  III- ΣΤΑΔΙΟ : Έναρξη της λεμφοστατικής  ελεφαντίασης με αυξανόμενη σκλήρυνση του δέρματος και ευαισθησία  στις λοιμώξεις. Εμφάνιση και ανάπτυξη σαρκωμάτων.

  Λόγοι μετάβασης στο 1ο στάδιο

  Το 0 - ΣΤΑΔΙΟ μπορεί για διαφορετικούς λόγους να περάσει στο I- ΣΤΑΔΙΟ.

   

  1. Ως συνέπεια :

  Συνεχούς ελάττωσης του όγκου μεταφοράς της λέμφου.

  Λόγω:

  Γήρανσης των λεμφαγγείων.

  Γήρανσης της λεμφικής αντλίας.

  Ίνωσης των λεμφαγγείων.

  Σχηματισμού ουλών.

  2. Ως συνέπεια : Μιας αύξησης των προϊόντων της λέμφου.

   

  Λόγω:

  Ελάττωσης της κολλοειδούς οσμωτικής πίεσης στο αίμα.

  Ελάττωσης της πίεσης στους ιστούς.

  Αύξηση της πίεσης στα τριχοειδή αιμοφόρα αγγεία.

  Αυξημένης διαπερατότητος στα τριχοειδή αιμοφόρα αγγεία.

  3. Ως συνέπεια : Συνδυασμού πρώτης και δεύτερης συνέπειας.