Αντιμετωπιση Σκολιωσης

Αρχική Αντιμετωπιση Σκολιωσης
 • Αντιμετωπιση Σκολιωσης

  Βήμα πρώτο: Αξιολόγηση

  Πριν από την έναρξη της θεραπείας, οι ασθενείς υποβάλλονται σε ενδελεχή αξιολόγηση που αποτελείται από:

  • Η ορθοστατική εξέταση

  • Ανάλυση Βάδισης

  • Ανάλυση μήκος των μυών

  • Σπονδυλική εύρος μέτρησης κίνησης

  • Scoliometric εκτίμηση της καμπύλης / s

  Η διαδικασία αξιολόγησης έχει στόχο να συλλέξει κλινικές πληροφορίες οι οποίες είναι  απαραίτητες για να προσδιοριστεί η καταλληλότητα τη θεραπείας σε κάθε ασθενή, και να καθορίστούν τα επιμέρους σχέδια θεραπείας όπως  κ οι στόχοι.

  Βήμα δεύτερο: Θεραπεία και Άσκηση Οδηγίες.

  Μετά την αξιολόγηση και τον προσανατολισμό, σε κάθε ασθενής  παρέχεται ένα ατομικό σχέδιο θεραπείας. Τα σχέδια θα κυμαίνονται ως προς το περιεχόμενο και την εξέλιξη, σύμφωνα με την καμπύλη. Θα προσαρμόσουμε το προγράμμα να ανταποκρίνονται στις ατομικές ανάγκες για να προωθήσει την πιο επιτυχή έκβαση. Ο ασθενής θα πρέπει να καθοδηγείται από τις ασκήσεις κατά τη διάρκεια της συνόδου της θεραπείας . Οι ασθενείς θα πρέπει να εφοδιαζονται με ένα φυλλάδιο, με λεπτομέρειες για όλες τις ασκήσεις τους, με αυτό ο ασθενής θα είναι σε θέση να συνεχίσει τις ασκήσεις  Schroth στο σπίτι.

  Βήμα τρίτο: Συνεχίζεις μόνος σου

  Αφού εκπαιδευτεί στην Schroth, ο ασθενης συνεχίζει τις ασκήσεις στο σπίτι για 20 έως 30 λεπτά την ημέρα, πέντε ημέρες την εβδομάδα. Η κρίσιμη περίοδος για τη συνοχή της άσκησης είναι  στα χρόνια της ανάπτυξης, οι ασκήσεις   αυτές έχουν σχεδιαστεί για τη δια βίου χρήση, προκειμένου να διατηρηθεί η σταθερότητα της καμπύλης και μετά την ενηλικίωση.