Αντιμετώπιση Λεμφοιδήματος

Αρχική Αντιμετώπιση Λεμφοιδήματος
 • Αντιμετώπιση Λεμφοιδήματος

  Πώς αντιμετωπίζεται το λεμφοίδημα

  Η αντιμετώπιση του λεμφοιδήματος γίνεται συντηρητικά με την μέθοδο της (ΚΡΕ).

   

  Η μέθοδος της KPE

   

  KPE = Komplexe Physikalische Entsttauungtherapie (Σύνθετη αποσυμφορητική φυσιοθεραπεία)

  Αυτή αποτελείται από μία ισάξια τετράδα που περιλαμβάνει:

   

  1.   Την περιποίηση και φροντίδα του δέρματος.

  2.   Την λεμφική χειρομάλαξη / παροχέτευση.

  3.   Την πιεστική θεραπεία(ελαστική επίδεση / ελαστικό γάντι).

  4.   Την κινησιοθεραπεία λεμφικής παροχέτευσης.

   

  Είναι θεραπεία που χωρίζετε σε δύο φάσεις :

   

  1. Η πρώτη φάση: Φάση  παροχέτευσης της λέμφου.

   

  Αυτή διαρκεί 3-4 εβδομάδες. Σε αυτή τη χρονική περίοδο ο ασθενής οφείλει να φοράει τη ελαστική επίδεση που θα του εφαρμόσει ο φυσιοθεραπευτής 23 ώρες το 24ωρο ή όσο αυτό είναι εφικτό.

   

  Σκοπός της, είναι  να κινητοποιήσουμε το υπάρχων υγρό από το άκρο και το αντίστοιχο τεταρτημόριο του κορμού και να το αποσυμφορήσουμε προς τα υγιή λεμφαγγεία.

   

  Αυτό είναι δυνατόν μονό όταν ο ασθενής ακολουθεί καθημερινά το πρόγραμμα της μεθόδου, δηλ. την περιποίηση του δέρματος, την λεμφική χειρομάλαξη, την ελαστική επίδεση και εκτελεί καθημερινά τις ασκήσεις λεμφικής παροχέτευσης που θα του υποδειχθούν.

   

  2. Η δεύτερη φάση: Φάση της διατήρησης της προόδου.

   

  Σκοπός της  είναι η διατήρηση της προόδου της πρώτης φάσεως και η περαιτέρω βελτίωση του άκρου. Ο ασθενής θα πρέπει σε αυτή τη φάση  να έρχεται για λεμφική χειρομάλαξη 2-3 φορές την εβδομάδα και αντί πλέον της ελαστικής επίδεσης θα πρέπει να φορά σε καθημερινή βάση το ελαστικό γάντι (κάλτσα) το οποίο θα είναι στα μέτρα του και να συνεχίσει με αυτό τις θεραπευτικές του ασκήσεις.

   

  Και στις δυο φάσεις η συνεργασία του ασθενή είναι πολύ σημαντική και θα πρέπει να υποστηρίζει απόλυτα την τετράδα.

   

  Πώς επιδρά η ελαστική επίδεση

  Όπως στις φλέβες έτσι και στα μεγαλύτερα λεμφαγγεία υπάρχουν βαλβίδες που φροντίζουν για μια συγκεκριμένη κατεύθυνση ροής. Μέσω της πιεστικής θεραπείας υποστηρίζεται η ροή της λέμφου προς μία κατεύθυνση. Έτσι αποφεύγουμε την παλινδρόμηση (δηλ. την ροή της λέμφου προς τα πίσω). Με αυτόν τον τρόπο λειτουργούν αποτελεσματικότερα  η μυική και η αρθρική αντλία.

   

  Πολύ σημαντική λοιπόν για την αποσυμφόρηση και την περαιτέρω αποκατάσταση του οιδήματος. Γι' αυτό το λόγο ο ασθενής θα πρέπει να είναι πολύ συνεπής στο να φορά την ελαστική επίδεση ή το ελαστικό γάντι.

   

  Πότε αντεδείκνυται η ελαστική επίδεση

  Σε ασθενείς με αρτηριοσκλήρυνση και σε ασθενείς με ανεπάρκεια δεξιάς καρδιάς (καρδιακό οίδημα).

  Ασκήσεις λεμφικής παροχέτευσης άνω και κάτω άκρου

   

  Λεμφικής παροχέτευσης άνω άκρου.

  Λεμφικής παροχέτευσης κάτω άκρου.

  2. Διάτασης και ευλυγισίας.

  3. Ενδυνάμωσης του άκρου.