Σκολίωση

Αρχική Σκολίωση
  • Σκολίωση

    Σκολίωση ονομάζεται η πάθηση της σπονδυλικής στήλης, κατά την οποία υπάρχει παρέκκλιση από τη μέση γραμμή και παραμόρφωσή της σε τρία επίπεδα (πλάγιο, προσθιοπίσθιο και στροφικό.) Η αιτία της Σκολίωσης των παιδιών και των εφήβων είναι άγνωστη στο 85% των περιπτώσεων